Flag Counter
Tumblr Mouse Cursors

Noemi Samaniego

Noemi Samaniego

Chef| Entrepreneur| Choreographer| Frustrated Singer| Writer| Designer|

Facebook
Twitter
Soundcloud
Wattpad
Youtube

Matagal ko nang hinahanap ang true love ko…

beben-eleben:

Nasa ref at kusina lang pala.

Wag ka ng umasa na tatangkad ka pa, masasaktan ka lang.

beben-eleben:

image

Hi. I’m back. After and before pictures of using Eskinol plus Dalacin-C. Can you see the difference? Haha. Sorry for not being photogenic :(

Good News: Makikipag-date daw sa’yo yung crush mo sa Valentine’s Day.

beben-eleben:

Bad News: Basta daw maka score ka muna ng 1000 sa Flappy Bird.

"the past week leading to this day, have been crazy happy moments but today marks the start of what i know will be happier life with you. A life of freedom and adventure, A life of love that only seems to grow stronger as we get older. A life of laughter at the silliest of things. A life of growing with each other."

(Source: baba-pottie, via beben-eleben)

USAPANG #FLAPPYBIRD →

israelmekaniko:

Ano pong masasabi niyo sa Flappy Bird?

#MedyoEmo: Ganun talaga siguro.. Pag nafall ka, tanging sahig na lang yung sasalo sa’yo. Aww.

#MedyoBitter: Wala akong pake’ sa score niyo sa Flappy Bird kahit ilang beses niyong iscreenshot yung highest score niyo. Mataas nga score mo, pero pangit…

RANT NG ISANG BITTER TUWING VALENTINES →

israelmekaniko:

  • Sa lahat ng magkakaflowers, malalanta din yan.
  • Sa lahat ng magkakachocolates, goodluck sa diabetes.
  • Sa lahat ng magkaka loveletter wag ka munang kiligin, copy-paste lang yan.
  • Sa lahat ng magkakastuff toys, bagay yan senyo. Karayom na lang ang kulang, pwede ka ng mangkulam.
  • Sa lahat ng may…

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter